Vælg en side

Til læreren

Livet på kanten af samfundet er et højaktuelt tema, der kan engagere eleverne og få dem til at se med perspektiv på egen samtid. På billedet ses en gymnasieklasse, der i forbindelse med et forløb på Arresten afgiver dom i nutidige kriminalsager.
Alle tre museer tilbyder rundvisninger og undervisningsforløb, der kan tilpasses hvert klasses behov. Se nærmere under kontakt.

Til læreren

På Kantens artikler er skrevet til undervisningsbrug, og skabt til at indgå i gymnasiale undervisningsforløb. Til projektet er udarbejdet tre undervisningsforløb, der løber over 7-10 moduler, og hver især er en grundig indgang til velfærds-, rets- og psykiatrihistorie.

Forløbene er skrevet og testet af erfarne gymnasielærere fra Faaborg, Middelfart og Svendborg. De tager udgangspunkt i På Kantens kilder, artikler og litteratur og er forslag til hvordan man kan stykke undervisning om fattigdom, ret og straf eller psykiatri sammen. Samtlige forløb benytter Søren Mørch m.fl. “Danmarkshistorie 1880-1960” fra 1984 (Gyldendal) som udgangspunkt, men andre grundbøger kan sagtens benyttes.

Artiklerne og litteraturen står til fri afbenyttelse, og kan benyttes efter ønske og behov. Ris og ros, samt forslag til undervisningsbrug, modtages gerne.

Undervisningsforløb

1. Fattigdom og livsvilkår i Danmark i slutningen af 1800-tallet

Forløbet omhandler velfærdsstatens rødder og ser på, hvordan forsorgen udvikler sig fra fattiggårde til bistandhjælp. Man følger fattigforsorgen fra middelalder til nu, med hovedfokus på årene sidst i 1800-tallet. Opbygningen af moduler er tematisk. Modul 1 indeholder den indledende præsentation af emner, og modul 2-3 beskæftiger sig med levevilkårene sidst i 1800-tallet. Modul 4-5 handler om synet på de fattige og hvordan tilværelsen formede sig på landets fattiggårde. Modul 6 handler om ældreforsorgen, der bliver gradvist adskilt fra fattigforsorgen sidst i 1800-tallet. Modul 7-8 skaber fundament for et besøg på Fattiggården i Svendborg, mens modul 9 kobler debatten til nutiden – fx med brug af Dovne Robert.

Forløbet indeholder kilder, litteratur og arbejdsspørgsmål, og drager paralleller til nutidens fattigdomsdebat. Forløbet er på 9 moduler. Som supplerende kilde til undervisningen og perspektiveringen kan Forsorgsmuseets site www.100aarsfattigdom.dk anbefales. Den indeholder opgaver, forløb og litteratur om fattighjælp før og nu, hjemløshed, alkohol og fattigdomsgrænsen.

Hent forløb som PDF

2. Kriminalitet og straf i Danmark fra middelalder til det 20. århundrede

Forløbet omhandler udviklingen af ret og straf i Danmark fra middelalderen til nu: Fra korpolige straffe til resocialisering. Der er udblik til vestlige tanker om formål med straf, og elevernes egen moralske stillingtagen bliver aktiviteret og udnyttet.Der er mulighed for niveauinddeling både af kilder og litteratur. Forløbet er opbygget kronologisk, og man starter i modul 1 med forbrydelse og straf i middelalderen. Modul 2 og 3 fører emner videre over reformationen til renæssancen og oplysningstiden og det gryende håb om forbedring af de kriminelle der opstår her (modul 4). Modul 5 tager udgangspunkt i autentiske sagsakter fra Faaborg, og modul 6 indeholder et besøg på Ret og Straf Museet. I modul 8 arbejder eleverne med problemstillinger.

Forløbet indeholder kilder, litteratur og arbejdsspørgsmål. Forløbet er på 8 moduler.

Hent forløb som PDF

3. Psykiatriens historie i Danmark fra middelalder til nu

Forløbet dykker ned i sindssygdommens historie, og den glidning der har været i synet på sindssygdom og selve psykiatrien. Fra gale besatte individer til syge mennesker, og fra dåreanstalter til distriktspsykiatri. Rækkefølgen af modulerne er tænkt således at man i Modul 1 præsenteres for sindssygehospitalet i Middelfart og aktiviteterne på dette, som de udspillede sig i årtierne efter hospitalets oprettelse. Herefter gives der i modulerne 2-4 et kort rids af opfattelsen og behandlingen af sindssygdom fra de tidligste tider til oprettelsen af hospitalet i Middelfart. Modulerne 5-7 skildrer forskellige aspekter af praksis på sindssygehospitalet i Middelfart i første halvdel af 1900-tallet. Modulerne 8-10 skildrer udvalgte problemstillinger indenfor psykiatriens nyere historie – herunder de ophedede debatter fremkaldt af antipsykiatribevægelsen, som også satte sit præg på begivenhederne i Middelfart.

Hent forløb som PDF