Vælg en side

Frederik Hallas

FREDERIK HALLAS

Frederik Hallas var Fattiginspektør ved Fattig- og Arbejdsanstalten 1869-1882 og hovedmanden bag byggeriet af den nye Fattiggård i 1872.

Ideen opstod hurtigt hos Hallas. Allerede i sit første år som Inspektør, fik han udgivet en rapport over Svendborgs Fattigvæsen, hvor han gjorde det klart at ”en meget bekostelig Hovedreparation eller rettere Nybygning fremfor alt andet er blevet nødvendig”. Fattiggården i Fruestræde var for forfalden og lille, og man kunne ikke kontrollere lemmerne godt nok. Kommunen var lydhør, og byggeriet blev sat i gang.

Hallas var tidligere kaptajn i militæret, og hans forsmag for disciplin er tydelig i den nyindretning af Fattiggården han forestod. Samtidig var han også medforfatter til de nye reglementer for fattigvæsnet, så ”Svendborg Kiøbstads Arbejds og Fattig Anstalt” var i høj grad hans værk. Han blev berømt i Svendborg for at effektivisere og humanisere arbejdet med fattigforsorgen.

Hallas’ disciplin var streng, og hans arbejdsmoral upåklagelig. Det nye protokolsystem han fik indført var meget systematisk. Hver dag skulle dagens hændelser nedfældes.  Hvis der ikke var sket noget, skulle der stå ”Intet at bemærke”.

At Hallas var fra militæret var dog ikke usædvanligt. I hele landet var det normalt at politi- og militærfolk med sans for disciplin bestyrede Fattiggårdene og Tugthusene. I hele Fattiggårdens levetid, fortsatte man i Svendborg med at ansætte militær- og politifolk til stillingen som øverste leder.

Hallas’ afløser i 1882 var ligeledes militærmand, og lovede i sin jobansøgning netop at varetage jobbet med ”flid, nøjagtighed og disciplin”. Walther fik jobbet – blandt 75 ansøgere – så det har været et eftertragtet job. Den skam fattiglemmerne bar rundt på, smittede tilsyneladende ikke.