Vælg en side

Jørgen Peter

JØRGEN PETER SOPHUS MADSEN

Da Jørgen Peter Sophus Madsen i september 1916 blev arresteret for tiggeri var det ikke første gang, han kom bag tremmer. Han var ”straffet mangfoldige gange for betleri”, som det bemærkes i retsprotokollen. Ikke mindre end 40 gange i løbet af sit 56 år lange liv havde han været bag tremmer på forskellige fattiggårde og arresthuse i hele landet. Jørgens karriere som notorisk regelbryder starter helt tilbage som ung værnepligtig, hvor han forlader sin kanoner uden tilladelse, er væk hele natten eller blot dukker fuld op til tjeneste. Efter værnepligten flakker han rundt fra fattiggård til fattiggård og har fx også besøgt Fattiggården i Svendborg. Jørgen havde en stærk trang til spiritus, der ”hæmmede hans arbejdsevne”, selvom han egentlig var udlært pottemagerske.

Den konkrete sag i 1916 handler om, hvordan han den 24. september, var gået ud fra Fattiggården uden tilladelse, og betlet (tigget) i Faaborg. Han var også nået til Hvedholm Gods i nærheden af byen, hvor han om aftenen havde forsøgt at trænge ind til de polske tjenestepiger – for at få natlogi, påstår han. Han blev fanget, da han stærkt beruset forsøgte at tigge penge til ekstra drikkelse hos nogle forbipasserende. De viste sig at være vægtere, der netop var på jagt efter tiggere som ham. Friheden var kort.

Han blev idømt 18 måneders tvangsarbejde på den store tvangsarbejdsanstalt i Odense. Dommerne nærer dog ikke stor tillid til, at opholdet vil hjælpe, Jørgens straffeattest taget i betragtning. Retsprotokollen bærer præg af, at myndighederne godt ved der ikke er noget at gøre. På ny, igen, stadigvæk, gentagne gange og lignende udtryk bruges tit. Slaget om Jørgens forbedring er tabt.

Uforbederlige kriminelle og tiggere sendte man nogle gange til udlandet for at slippe for dem. Jørgen sendte i 1906 sendt et brev til Odenses borgmester, hvor han anmodede om at blive sendt til Sverige eller Tyskland, så han kunne få et mere klædeligt levned og ikke være en byrde – men forgæves. Jørgen måtte blive i Danmark.

Trods Jørgens lange karriere som regelbryder og landstryger, er der ikke overlevet nogle billeder af ham. Siden her mangler et billede, simpelthen fordi der ikke er noget – han er ansigtsløs.