Vælg en side

Hospitalet

HOSPITALETMiddelfart-Sindssygehospital-luftfoto

I artiklerne om Hospitalet kan du læse om Sindssygehospitalet ved Middelfarts vandring fra anstalt til hospital, og det ændrede syn på sindssygdom der lå til grund for udviklingen. I artiklen om sindssygdom i perioden 1850-1920 kan du læse om de tanker der lå bag bygningen af det store anlæg, og hvor man fx regnede med at helbrede sindssyge med den gode udsigt og de naturskønne omgivelser. Man havde også andre kort i ærmet: piller, arbejde og det hvide snit.

Hverdagen på hospitalet var for de indlagte lagt i faste rammer, hvadenten de var indlagt på 1. klasse eller de overfyldte afdelinger for 3. klasse. De ansatte sørgede for omsorg, straf og struktur. Overlægen styrede stedet med hård hånd, og opsynsfolkene boede på stuerne med de syge.