Vælg en side

Eiffeltårnet

EIFFELTÅRNET

Mange af Fattiglemmerne havde alkoholproblemer, og det var en af Fattiggårdens opgaver at fratage de indlagte den last. Reglementet tillod ikke indtagelse af alkohol, og der var kropsvisitation ved hovedindgangen for at stoppe indsmugling.

Alligevel var alkoholindtag det hyppigste regelbrud blandt Fattiggårdens beboere. Når lemmerne havde udgang om søndagen, eller af andre grunde var udenfor om murene, røg mange af dem ned i bunden af flasken igen. Hvis man kom vaklende og brændevinslugtende tilbage fra udgang, røg man i fuldebrummen for at sove den ud. Senere gik Fattiggårdens beboere fra brændevin til ren sprit, men straffen og holdningen var den samme.

Indsmugling var hyppig, og gemmestederne mangfoldige. Bl.a. benyttede et Fattiglem standeruret i sydfløjens gang som gemmested. Nede i urets mørke bund, under lodderne, lå spritflasken gemt i mange år, og vidner om et stærkt behov for sprit. Formen minder om Eiffeltårnet, deraf navnet. Alkoholprocenten heri er 93 % (alm. vodka er på 40), så der er tale om stærke sager. Spritten er lavet i Aalborg på De Danske Sprit Fabrikker. På flasken kan man se deres logo, og forkortelsen DDSF, som spritterne havde en intern vittighed om. For dem stod forkortelsen for Denne Drik Skaber Fattigdom. De vidste godt at spritten var årsagen til deres ophold bag pigtråden.