Vælg en side

De lange underbukser

DE LANGE UNDERBUKSER

Et nyankommet Fattiglem skulle gennemgå en fast indslusningsproces. Efter den indledende samtale med Fattiginspektøren, der skulle afklare hvilken slags fattig det nye lem var, blev man sendt videre til Opsynsmanden. Han stod for badning og aflusning af de nyankomme. Nogle lemmer havde ved ankomst ikke været i bad i flere måneder, og var ved aftagningen af deres beskidte tøj, lodne af kropslus så store som en lillefingernegl.

Opsynsmanden tog tøjet fra dem, og udleverede nyt rent tøj. Lemmerne havde ofte kun et sæt tøj, og det fik de udleveret når de forlod stedet igen. Der var dog ikke alle, der fik deres tøj med ved afgang. En af dem var Preben Dalgaard, der blev indskrevet 9. marts 1973. Hans lange urinplettede underbukser ligger stadig på Fattiggårdens linneddepot og vidner om, hvilke besøgende det var, der benyttede Fattiggårdens i dens sidste tid som Forsorgshjem.